ביליארד >
Notice: Undefined index: leage in /home/sportneg/public_html/pages/components/info_page_pnim.php on line 18

תקנון הליגה

תקנון הליגה

יפורסם בהקדם 

                                                
                                                                                                     
                             נהלים  ותקנון משחקי הביליארד למשחק הסנוקר
 

 1. כללי המשחק והתנהגות לפי תקנון התאחדות הביליארד בישראל.
 2.  ההשתתפות מותנית בהצגת כרטיס שחקן תקף לרכז.
 3. חל איסור מעבר שחקן מקבוצה לקבוצה ,אי ציות לכלל זה יגרום לפסילת הקבוצה בספורטיאדה.
 4. חובה על הקבוצות להופיע בתלבושת אחידה .
 5. אין  לעשן באולם הביליארד ,אך ורק במקומות המורשים.
 6. חל איסור מוחלט על אכילה ושתייה בשטח המשחקים ואולם הביליארד.
 7. יש להגיע 30 דק' לפני תחילת המשחקים שחקן שיאחר יפסיד את החימום
 8. שחקן אשר יוזהר יותר מפעמיים ע"י הרכז בגלל בעיות משמעת יורחק מהמשחקים.
 9. ערעור יש להגיש לעמותה  בכתב ע"י ראש קבוצה בלבד עד יומיים לאחר המשחק בכתב ובצרוף המחאה בסך 500 שח'.
השנה משתתפות 14 קבוצות.
 
 1. כללי המשחק.
       שלב א' - משחקי הזוגות כאשר השחקנים יתמודדו במקביל על שני שולחנות   
          ובמהלך הסבב בראשון  הקבוצה תשחק מול כל הקבוצות אח"כ יחשקו פלייאוף 
                              
        שלב ב' - משחקי יחידים כאשר השחקנים יתמודדו באופן אישי מול כל 
                       השחקנים בקבוצות המתחרות בשיטת גביע מפסיד יוצא .
               שלב ג' – גמר המשחקים לקבוצות ויחידים.
 
 1. לשלב חצי הגמר לזוגות יעלו שתי הקבוצות שסיימו במקומות ראשון ושני בשלב הבתים וישחקו  בהצלבה מקום ראשון מבית א' ישחק נגד מקום שני מבית ב' ולהפך בכל דרג בנפרד .
ביחידים יעלה שחקן אחד מכל צד של עץ המוצר לגמר .אלה יהיו מקומות ראשון שני 
השניים האחרים  ישחקו על מקומות שלוש ארבע .
 
 • כל נבחרת תתחרה בהרכב של 4 שחקנים, מפעל יוכל לשתף שחקנים רק מתוך הרשימה שנמסרה מראש, חל איסור מוחלט לצרף שחקן זר שאינו עובד המפעל.
 
 • לפני תחילת המשחקים ירשום ראש הקבוצה את הרכב השחקנים המשתתפים ואת סדר הופעתם בטופס רישום התוצאות.
 
14.      חלוקת גביעים שלושה גביעים יוענקו לשלושת המקומות הראשונים בתחרות הזוגות לדרג 1-2  לכל דרג בנפרד.
 • ארבע גביעים יוענקו לשלושת המקומות הראשונים בתחרות יחידים .
 • גביע אישי אחד יוענק לתוצאת הניקוד הגבוהה ביותר שהושג במשחקון. במשחקי היחידים משלב ה -  1/8  הגמר .   
 
15.     שיטת הניקוד ניקוד הוא  קבוצתי כל קבוצה תקבל נקודה אחת עבור כל נצחון במשחקון נגד הקבוצה השנייה ישוחק עם שלושה אדומים ס"ה 5 משחקים לשולחן .
 • משחק היחידים ישוחק בשיטת מפסיד יוצא  (הטוב מ –3 עם 3 כדורים אדומים עד שלב רבע הגמר מרבע גמר הטוב – מ- 5 עם שלושה כדורים אדומים)
 • עץ הגביע ישוחק כך שמכל גיליון של העץ יעלה שחקן אחד להתמודדות דהיינו חלק עליון של העץ יגיעו עד שלב הגמר עם שחקן אחד וחלק תחתון של העץ יגיעו עם שחקן נוסף עד שלב הגמר .
 • כל המשחקים ישוחקו על שולחן 10 רגל  .משחק הגמר לזוגות יתקיים על שולחן אחד מרכזי בגודל 10 רגל.
 
 
 
16.     הופעה ותחילת משחקים  שחקן שיופיע ללא תלבושת ישחק במינוס של 10 נק' לכל משחקון.
 • לא יהיה זמן המתנה לשחקן מאחר או קבוצה מאחרת חימום 30הדקות אינו חל על המאחרים. שחקן יחיד לא ישחק מול זוג ולא ניתן לשחק יחידים בשלב הזוגות.
 • לא ניתן לשנות רישום שחקנים תוך כדי משחקון ולהזיזם משולחן לשולחן.ניקוד עבור נצחון טכני לשולחן יהיה 3 נק'.יחול במקרים הבאים:1. איחור של מעל 15 דקות מזמן התחלה והחלו לשחק בשולחן מקביל משחקון ראשון הפסד טכני .החלו לשחק את המשחקון השני ועדין אין נציגים הפסד טכני נוסף וכן הלאה עד 3.
           2. אי הופעה של כל הקבוצה הפסד טכני של 6 נק' .  
 17 .        הערות כלליותהמשחק ישוחק ע"פ נהלים וחוקי משחק הסנוקר שנקבעו בארץ על פי התאחדות הביליארד בישראל שתקציר מהם מצורף כנספח א' למסמך זה.
 • הרישום הוא באחריות ראש קבוצה או סגנו.במקרה של חילוקי דעות ההכרעה תהיה ע"פ החלטת הרכז.
 • חל איסור על הימור מכל סוג שהוא במהלך משחקי התחרות .לאחר סיום המשחק יש להעביר את התוצאה לרכז ולהמתין לשיבוץ מחדש.
 
 • מכשירי הטלפון הניידים חייבים להיות במצב של רטט.שחקן יכול לדבר בנייד מחוץ לאולם המשחקים כאשר הוא אינו משחק .(מוציא שחקנים בעת משחקם מריכוז ) שחקן שידבר בזמן משחק יקבל קנס של 10 נק מינוס . במידה ויחזור על העבירה יורחק מהמשחק .
 
 • שחקן לא יעקב משחק  של הקבוצה או משחק  היחידים עקב שימוש במכשיר סלולארי .יפסיד טכני את אותו משחקון.
 • שחקן יבקש אישור השופט להפסקה ורק באישורו יקבל הפסקה שתוגבל בזמן ע"י השופט .
 • אין הפסקות בין המשחקים פרט לצרכים טבעיים  .
 • שחקן שיגדף או ידבר בגסות אל השופט או הרכזים יורחק מהמשחקים  במידי ישוב לשחק רק לאחר ועדת משמעת מקומית !
 • חל איסור על התערבות שחקנים  מהצד במשחק / רק לשחקן על השולחן מותר לייעץ ולראש הקבוצה .!!!
 • שחקן שמבין  כי הוא עומד לעשות תוצאה אישית גבוהה יקרא לרכז או לשני שחקנים משולחנות סמוכים שאינם שחקנים בקבוצתו  .תוצאה אישית לא מוכחת לא תתקבל !
 • הגרלת היחידים והקבוצות  תתקיים ביום התחרות בנוכחות מינימום ראש קבוצה אחד .
 
                                            
 רכז הביליארד אייל נתן
 
 
יו"ר הענף :      שאול מימון 
 
נספחים  

 
חברים יקרים שלום 
 
1. בתאריך 31/10/17 נערכה פגישת הרצה ופתיחה לענף הביליארד נכחו בפגישה מנכל העמותה אברהם וינברגר , סגננו  גורג' תורגמן, יו"ר הענף שאול מימון  . ראשי קבוצות של קופולוק בית הלוחם, פרגו ,ים המלח, נציג מכתשים ב, כימאגיס, רותם דשנים ב' ,פרגו ירוחם, טבע טק, ברום, כפיר מנהל הביליארד ,נציגי מצלח קבוצה חדשה שמצטרפת השנה 
נעדרו מהפגישה: מכתשים א'.
2.הנושאים שעלו על הפרק ועליהם הגיענו להסכמה הם כדלקמן :
תקנון יופץ לכל קבוצה יודפס ויפורסם באתר. 
3.תלבושת אחידה: קבוצה  לא תשחק בלי תלבושת אחידה שולחן ייסגר וקבוצה תפסיד טכני.
4.עישון :  לא מעשנים במועדון בתחומו אלה יורדים למטה. קבוצה ששחקן שלה ייתפס מעשן  המשחק יופסק והקבוצה תפסיד טכני את כל השולחן. במידה ולא ימצא מי המעשן השולחן ייסגר ושתי הקבוצות לא יקבלו נקודות על אותו השולחן.
נשקלת האפשרות למצוא פינת עישון באזור המטבח של המועדון. ייבדק עם הבעלים .
5.כרטיסי שחקן עם צילומים של כל התעודות יעברו לאישור הרכז באחריות ראש הקבוצה בשני    
  עותקים .
6.חימום יתחיל בשעה 18:00-18:30 ומשעה 18:30ועד 19:30 יתקיים משחק ליגה. איחור והפסד טכני לשולחן יהיה 15 דק מתום החימום דהיינו 18:45.
שיטת המשחק 
7. משחקים סיבוב ראשון נמשיך גביע ליחידים ונחזור לפלייאוף עליון תחתון  יהיו גביעים לכל 3 המקומות הראשונים.
8.דחיית משחקים : לא יהיו השנה דחיות משחקים של יותר משבוע ניתן לדחות שולחן או שניים עד שבוע במידה ולא יתקיים מפגש ההשלמה הקבוצה שלא תגיע תקבל הפסד טכני .
9.הפסד טכני למשחק  יהיה 5 נקודות.   
10. פעם בסיבוב יהיה מותר לקבוצה לשחק זוג אחד כנגד כל 10 נקודות/ המשחקים על שולחן אחד. 
11.השנה מצטרפת קבוצה חדשה מצלח באר שבע  ברוכים הבאים נעשה הכול להצלחתכם
12. ספורטיאדה השנה תחל  03/12/17 עד 07/12/17 ישנים בטבריה משחקים בחיפה במועדון "סנוקר קינג" בצומת קרית   
     אתא
13. ברכות למינוי של יו"ר ענף חדש  שאול מימון אשר נשאה את דברו .בהצלחה לכולם ושיתוף פעולה פורה לכולם .
14. דף קשר יפורסם בהמשך לאחר שיהיו כל פרטי ראשי הקבוצות.
 
 
בברכה   
אייל נתן  :  רכז ענף הביליארד                                        שאול מימון : יו"ר הענף הביליארד  
                      
 
 
 

מבזקי ספורט וחדשות

אפיק פרסום בניית אתרים