באולינג > באולינג ליגה ארצית

משחקים במחזור - תוכנית משחקים

טבלת הליגות (תוכנית משחקים) 2019-09-01

הצג בחלון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תאריך אירועים תאריך מקדמות גביע הליגה 09/09/2019 16/09/2019 23/09/2019 07/10/2019 28/10/2019 04/11/2019 11/11/2019 18/11/2019 25/11/2019 02/12/2019 16/12/2019 06/01/2020 1301/2020
האירוע מיוחדים מסלול/מחזור 02/09/2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
09/10/2019 כיפור 1 גמלאי בזק(אביבה) גמלאי בזק(אביבה) ברום ב(שחר רמפל) סיניוריות(חסר) טבע טק(מיכאל) ברום ד(צרלי) ים המלח ב(יהודית)  סורוקה 5(רומן) חשמל א'י(רון) סמי שמעון(יערית) בית הלוחם ג(סרג) ברום ב(שחר רמפל) חשמל א'י(רון) בזק באר שבע(מוטי)
16/10/2019 סוכות 2 חשמל א'י(רון) חשמל א'י(רון)  סורוקה 5(רומן) בית הלוחם ג(חסר) סמי שמעון(יערית) גמלאי בזק(אביבה) סיניוריות(רותי) בזק באר שבע(מוטי) ברום ד(צרלי) ברום ב(שחר רמפל) יליניור ערד(מזל) בזק באר שבע(מוטי) ים המלח ב(יהודית) סמי שמעון(יערית)
11/12/2019 ספורטיאדה 3 טבע טק(מיכאל) טבע טק(מיכאל) גמלאי בזק(אביבה) חשמל א'י(רון) ברום ד(צרלי) יליניור ערד(מזל) בזק באר שבע(מוטי) בית הלוחם ג(סרג) סמי שמעון(יערית) ים המלח ב(יהודית) ברום ב(שחר רמפל) ים המלח ב(יהודית) ברום ד(צרלי)  
25/12/2019 חנוכה 4 ברום ב(שחר רמפל) ברום ב(שחר רמפל) בית הלוחם ג(סרג) בזק באר שבע(מוטי)  סורוקה 5(רומן) ים המלח ב(יהודית) טבע טק(מיכאל) חשמל א'י(רון) יליניור ערד(מזל) גמלאי בזק(אביבה) ברום ד(צרלי) בית הלוחם ג(סרג) יליניור ערד(מזל)  
22/01/2020 חצי גמר 5 ברום ד(צרלי) ברום ד(צרלי) בזק באר שבע(מוטי) גמלאי בזק(אביבה) ברום ב(שחר רמפל) טבע טק(מיכאל)  סורוקה 5(רומן) סמי שמעון(יערית) ים המלח ב(יהודית) יליניור ערד(מזל) סיניוריות(רותי) סמי שמעון(יערית) גמלאי בזק(אביבה)  
08/03/2020 גמר גביע הליגה 6 ים המלח ב(יהודית) ים המלח ב(יהודית) יליניור ערד(מזל) סמי שמעון(יערית) סיניוריות(רותי) בית הלוחם ג(סרג) גמלאי בזק(אביבה) ברום ד(צרלי) בזק באר שבע(מוטי) חשמל א'י(רון) טבע טק(מיכאל) חשמל א'י(רון) סיניוריות(רותי)  
11/03/2020 פורים 7 סיניוריות(רותי) סיניוריות(רותי) ים המלח ב(יהודית) ברום ד(צרלי) בזק באר שבע(מוטי) סמי שמעון(יערית) חשמל א'י(רון) טבע טק(מיכאל)  סורוקה 5(רומן) בית הלוחם ג(סרג) גמלאי בזק(אביבה) סיניוריות(רותי) בית הלוחם ג(סרג)  
08/04/2020 פסח 8 יליניור ערד(מזל) יליניור ערד(מזל) סמי שמעון(יערית) טבע טק(מיכאל) בית הלוחם ג(סרג)  סורוקה 5(רומן) ברום ב(שחר רמפל) ים המלח ב(יהודית) סיניוריות(רותי) ברום ד(צרלי) בזק באר שבע(מוטי) ברום ד(צרלי) ברום ב(שחר רמפל)  
15/04/2020 פסח 9  סורוקה 5(רומן)  סורוקה 5(רומן) חשמל א'י(רון) ברום ב(שחר רמפל) גמלאי בזק(אביבה) סיניוריות(רותי) בית הלוחם ג(סרג) יליניור ערד(מזל) טבע טק(מיכאל) בזק באר שבע(מוטי) ים המלח ב(יהודית) יליניור ערד(מזל)  סורוקה 5(רומן)  
22/04/2020 מוקדמות אישי 10 בית הלוחם ג(סרג) בית הלוחם ג(סרג) טבע טק(מיכאל) ים המלח ב(יהודית) יליניור ערד(מזל) חשמל א'י(רון) סמי שמעון(יערית) ברום ב(שחר רמפל) גמלאי בזק(אביבה) סיניוריות(רותי)  סורוקה 5(רומן)  סורוקה 5(רומן) טבע טק(מיכאל)  
29/04/2020 עצמאות חופש בזק באר שבע(מוטי) בזק באר שבע(מוטי) סיניוריות(רותי) יליניור ערד(מזל) חשמל א'י(רון) ברום ב(שחר רמפל) ברום ד(צרלי) גמלאי בזק(אביבה) בית הלוחם ג(סרג)  סורוקה 5(רומן) סמי שמעון(יערית) טבע טק(מיכאל) בזק באר שבע(מוטי)  
10/05/2020 מוקדמות אישי חופש סמי שמעון(יערית) סמי שמעון(יערית) ברום ד(צרלי)  סורוקה 5(רומן) ים המלח ב(יהודית) בזק באר שבע(מוטי) יליניור ערד(מזל) סיניוריות(רותי) ברום ב(שחר רמפל) טבע טק(מיכאל) חשמל א'י(רון) גמלאי בזק(אביבה) סמי שמעון(יערית)  
02/10/2020 צום גדליה   פליאוף 26/01/2020 03/02/2020 10/02/2020 17/02/2020 24/02/2020 02/03/2020 16/03/2020 23/03/2020 30/03/2020 04/05/2020      
31/05/2020 גמר הליגה   מחזור 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
 
 
 
 
 
 
 
אפיק פרסום בניית אתרים