תקנון הליגה

 
 

נהלים ותקנון קטרגל למשחקי הליגה למקומות עבודה 2017/18

 
הנהלת העמותה החליטה להביא מס' החלטות שיעזרו לנו ולכם לעונת משחקים מוצלחת.
בנוסף לתקנון הארצי.
 
 1. חובה לעבור בדיקות מאמץ במכונים מורשים ע"י רופא ספורט בלבד.
 2. א. חובה על כל שחקן להיות מבוטח. דרך מקום העבודה פרט לקבוצות אורחות שיהיו מבוטחים באופן עצמאי.
 
 1. א. שחקן ללא כרטיס שחקן מאושר  לא יוכל לשחק.
 ב.  בליגת ותיקים בלבד יופיעו תאריך לידה מלא (יום חודש ושנה) בכרטיס השחקן אשר נלקחים בחשבון לחישוב גיל השחקן הרשאי לשחק.
ג. בספורטיאדה לעונת 2018-2019 יהיו רשאים לשחק בליגת הוותיקים מגיל 40                        ומעלה.
 
 1. בפתיחת העונה ימסרו כרטיסי השחקן לידי רכז הליגה.
 2. א. על כל קבוצה להופיע למשחקים בתלבושת אחידה (מכנסיים וחולצה תואמים).
ב. שחקן או קבוצה ללא תלבושת לא יוכלו לשחק. 
 1. א.חובה על כל קבוצה להחזיק תיק עזרה ראשונה בזמן המשחק.
ב. חובה על כל קבוצה להביא כדור ראוי למשחק. קבוצה שלא יהיה ברשותה כדור                       משחק 3 פעמים יפסק נגדה הפסד טכני.
 1. על כל קבוצה להגיע למשחקים עשר דקות לפני השעה שנקבעה בלוח המשחקים.
 2. א. קבוצה שתאחר עשר דקות מהשעה שנקבעה בלוח המשחקים. יקבע לה הפסד            טכני.
ב. בקשה לדחיית משחק עד 24 שעות לפני מועד המשחק. פחות מכך לא תתקבל הבקשה לדחייה.
ג. ביום המשחק תתיכן דחייה רק עקב כוח עליון (מזג אויר-בטחון) ולהודיע     בהקדם.
ד. קבוצה שלא תופיע למשחק יקבע לה הפסד טכני אוטומטי.
ה. ניתן לבקש דחיית משחק פעם אחת בלבד בסיבוב המשחקים.
 1. ניתן להוסיף שחקנים חדשים לפני תחילת הסיבוב השני. עם כל האישורים. מנגנון ואישור רפואי.
 2. קבוצה שלא תופיע לשני משחקים במהלך הסיבוב תוענש ולא תשתתף במשחקי גביע הליגה שייערכו באותה עונה.
 3. א. אין העברות שחקנים עד לתום העונה השוטפת.

ב. במקרים מיוחדים ניתן יהיה להעביר שחקנים בתנאי שההעברה תתבצע מקבוצה בליגה נמוכה לקבוצה בליגה בכירה. ועדת הליגה תאשר את ההעברה לאחר בדיקה מעמיקה ומוצדקת.
12 משחקי הפליי-אוף יתקיימו לאחר תום סיבוב הראשון. לפי תכנון מראש.

 

 1. קבוצות ידורגו לשני בתים לאחר הסיבוב לפי מס' הקבוצות בליגה ובהחלטת ועדת הליגה.
 2. קבוצות המדורגות לאחר הסיבוב הראשון ממקום 1 עד למחצית מס' הקבוצות מאותה הליגה, ישחקו בבית א.
 3. בבית ב' ישחקו הקבוצות המדורגות מאמצע הדירוג עד למקום האחרון.
ד.  משחקי הפלי-אוף יערכו בשני סיבובים. כאשר כל קבוצה בהתאם למקומה   בסיבוב הראשון.  הקבוצות עולות למשחקי הפלי-אוף עם הנקודות שצברו.
ה. בסיום העונה יקבלו גביעים הקבוצות המסיימות במקומות ראשון שני ושלישי בבית א',  ובבית ב' ראשון ושני.
ו. אם בתום משחקי הפלי -אוף בבית א' בכל הליגות, יוצר מצב ששתי קבוצות הראשונות תסיימנה את משחקיהן עם מס' נקודות זהה לא יחשבו שערי הזכות והחובה. לקבוצות אלה יערך משחק אחד המנצחת תזכה באליפות באותה הליגה.
במידה ויהיו יותר משתי קבוצות, האלופה תקבע בשיטת משחק ליגה בת מחזור אחד.
 
13 במשחקי גביע – במקרה ותוצאת המשחק בתום המועד החוקי היא תיקו. תבעט  כל קבוצה שלוש בעיטות מ -7 מטר. הבעיטות תהיינה לסירוגין. במקרה של שיויון בבעיטות השבע. תבעטנה בעיטות 7 מטר אחת לכל צד. עד שתיפול הכרעה.
 
א.     את בעיטות השבע רשאים לבעוט כל השחקנים גם אם לא שיחקו בפועל.
ב.     כמו כן שוער רשאי להתחלף בכל שלב של בעיטות השבע.
ג.      לפני בעיטות שבע יש למסור לשופט את רשימת הבועטים לפי הסדר.
 1. מס' השחקנים הקובע לתחילת בעיטות השבע בסבב השני במקרה של שוויון הוא מס' השחקנים הכולל והנמוך יותר מבין שתי הקבוצות.

ה         רק במשחק הגמר תהיה פעם אחת הארכה של 5 דקות במקרה של שוויון                  בתום המועד החוקי.
 
החלטות הנוגעות למשמעת.
   
            
 
 הנהלת העמותה תחמיר מאוד בכל האירועים שיחרגו מהאופי הספורטיבי של המשחקים.
 

 1. כרטיס אדום  – הרחקה אוטומטית למשחק אחד בנסיבות מחמירות וזימון לוועדת משמעת.
 2. שני כרטיסים צהובים באותו משחק – הרחקה אוטומטית ממשחק אחד.
 3. צבירת שלושה כרטיסים צהובים – הרחקה למשחק אחד.
 4. צבירת חמישה כרטיסים צהובים – הרחקה למשחק אחד.
 
 
    2. יש להישמע להוראות הרכז הנמצא במקום
    3. יש לכבד את החלטות השופט.
    4. שחקנים שישתמשו באלימות יורחקו מהליגה.
    5. שחקנים שישתמשו באלימות כלפי השופט או רכז הליגה. יורחקו אוטומטית מהליגה.
    6. חל איסור מוחלט על בעלי תפקידים. אוהדים ושחקנים בקבוצות לשוחח עם השופט               במהלך המשחק.
    7. כל שאר העבירות יועברו לועדת משמעת.
    8. א.הפרת סדר או התפרעות בכל צורה שהיא על המגרש, בדרך אליו או ממנו, ממשרדי    
העמותה או מוסד הקשור אליו.
        ב. ביזוי מוסדות העמותה או ממלאי תפקיד, בעת מילוי תפקידם בכל דרך שהיא, לרבות ביטויים גסים, איומים, תנועות מעליבות יגררו צעדי ענישה חמורים.
    9. דחיית משחק עד 24 שעות לפני מועד המשחק ובתיאום עם רכז הליגה.
   10 עמותת הפועל ספורט למקומות עבודה מחוז ב"ש והנגב אינה אחראית בשום מקרה      ואופן.
 לפגיעות כל שהן או תאונות שאירעו במהלך המשחקים והאימונים. או במסגרת כל           פעילות שהיא במסגרת הליגה למקומות עבודה. האחריות מוטלת על השחקנים       המשתתפים. הקבוצות. המעבידים, ורכזי הספורט של המפעלים השונים.
 
הנהלת העמותה מאחלת לכל הרכזים ומנהלי' קבוצות והספורטאים עונה מוצלחת.
 
 
 
 
לא לאלימות כן לספורט

בניין מועצת הפועלים, דרך הנשיאים, ת.ד.627, באר שבע 84105  טלפקס. 6463061 - 08 2918123 - 052
 
 
                                                                    בברכת הנהלת העמותה

 
 
 

 

מבזקי ספורט וחדשות

אפיק פרסום בניית אתרים