באולינג > באולינג ליגה ארצית

משחקים במחזור - תוכנית משחקים

טבלת הליגות (תוכנית משחקים) 2021-10-18

הצג בחלון
תאריך 15/11/2021 22/11/2021 20/12/2021 27/12/2021 03/01/2022 10/01/2022 24/01/2022
מ'ס מחזור מחזור 6 מחזור 7 מחזור 8 מחזור 9 עלו לחצי הגמר מחזור 10 מחזור 11
מסלול 1 סורוקה 5 משרד התעסוקה משרד התעסוקה גמלאי בזק ברום ד משרד התעסוקה יוניליוור ערד
מסלול 2 ים המלח ב חשמל א ים המלח א ברום ד' חשמל א יוניליוור ערד גמלאי בזק
מסלול 3 יוניליור ערד סורוקה 5 פיברו ים המלח א סורוקה 4 פיברו משרד התעסוקה
מסלול 4 ים המלח א ים המלח ב גמלאי בזק פיברו ים המלח א חשמל א פיברו
מסלול 5 פיברו גמלאי בזק סורוקה 4 סורוקה 5 יוליניור סורוקה 4 ים המלח ב
מסלול 6 גמלאי בזק ברום ד' חשמל א סורוקה 4 גמלאי בזק ים המלח ב ים המלח א
מסלול 7 משרד התעסוקה יוניליוור ערד ברום ד' ים המלח ב סורוקה 5 ים המלח א סורוקה 5
מסלול 8 ברום ד' סורוקה 4 יוניליוור ערד חשמל א פיברו 4 סורוקה 5 ברום ד'
חופש חשמל א פיברו סורוקה 5 משרד התעסוקה   גמלאי בזק חשמל א
חופש סורוקה 4 ים המלח א ים המלח ב יוניליוור ערד   ברום ד' סורוקה 4
               
תאריך 31/01/2021 09/02/2022 14/02/2021 21/02/2021 28/02/2021 07/03/2021 14/03/2021
מ'ס מחזור מחזור 12 גמר גביע מחזור 13 מחזור 14 מחזור 15 מחזור 16 מחזור 17
מסלול 1 סורוקה 4 גמר גביע משרד התעסוקה פיברו משרד התעסוקה סורוקה 5 ים המלח ב
מסלול 2 ברום ד גמר גביע חשמל א סורוקה 4 פיברו ים המלח ב חשמל א
מסלול 3 יוניליוור ערד גמר גביע גמלאי בזק חשמל א סורוקה 4 יוניליור ערד סורוקה 5
מסלול 4 גמלאי בזק   ברום ד' גמלאי בזק משרד ים המלח א משרד התעסוקה
מסלול 5 משרד התעסוקה   סורוקה 4 ברום ד' יוניליוור ערד פיברו גמלאי בזק
מסלול 6 סורוקה 5   יוניליוור ערד ים המלח ב ים המלח א גמלאי בזק ברום ד'
מסלול 7 חשמל א   ים המלח א סורוקה 5 ים המלח ב משרד התעסוקה יוניליוור ערד
מסלול 8 ים המלח ב   פיברו ים המלח א סורוקה 5 ברום ד' סורוקה 4
חופש פיברו   סורוקה 5 משרד התעסוקה גמלאי בזק חשמל א פיברו
חופש ים המלח א   ים המלח ב יוניליוור ערד ברום ד' סורוקה 4 ים המלח א
               
תאריך 21/03/2021 28/03/2021 04/04/2021 11/04/2021 25/04/2021 02/05/2021 09/05/2021
מ'ס מחזור מחזור 18 מחזור 19 מחזור 20 מחזור 21 מחזור 22 מחזור 23 מחזור 24
מסלול 1 גמלאי בזק פיברו משרד התעסוקה יוניליוור ערד משרד התעסוקה משרד התעסוקה פיברו
מסלול 2 משרד התעסוקה סורוקה 4 יוניליוור ערד גמלאי בזק ברום ד חשמל א סורוקה 4
מסלול 3 פיברו חשמל א פיברו ברום ד' יוניליוור ערד גמלאי בזק חשמל א
מסלול 4 ברום ד' גמלאי בזק משרד פיברו גמלאי בזק ברום ד' גמלאי בזק
מסלול 5 סורוקה 4 ברום ד' סורוקה 4 ים המלח ב סורוקה 4 סורוקה 4 ברום ד'
מסלול 6 משרד ים המלח ב ים המלח ב ים המלח א סורוקה 5 יוניליוור ערד ים המלח ב
מסלול 7 ברום ד' סורוקה 5 ים המלח א סורוקה 5 חשמל א ים המלח א סורוקה 5
מסלול 8 יוניליוור ערד ים המלח א סורוקה 5 משרד התעסוקה ים המלח ב פיברו ים המלח א
חופש סורוקה 5 משרד התעסוקה גמלאי בזק חשמל א פיברו סורוקה 5 משרד התעסוקה
חופש ים המלח ב יוניליוור ערד ברום ד' סורוקה 4 ים המלח א ים המלח ב יוניליוור ערד
תאריך 16/05/2021 טורניר אישי טורניר אישי        
מ'ס מחזור מחזור 25 23/05/2021 30/05/2021        
מסלול 1 ים המלח א            
מסלול 2 פיברו            
מסלול 3 סורוקה 4            
מסלול 4 חשמל א            
מסלול 5 יוניליוור ערד            
מסלול 6 משרד התעסוקה            
מסלול 7 ים המלח ב            
מסלול 8 סורוקה 5            
חופש גמלאי בזק            
חופש ברום ד'            
 
 
 
אפיק פרסום בניית אתרים