באולינג > באולינג ליגת על

משחקים במחזור - תוכנית משחקים

טבלת הליגות (תוכנית משחקים ) 2021-10-05

הצג בחלון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תאריך 05/10/2021 12/10/2021 19/10/2021 26/10/2021 02/11/2021 09/11/2021 16/11/2021 23/11/2021 07/12/2021 21/12/2021
מסלול/מחזור 1 2 מוקדמות גביע הליגה 3 4 5 6 7 8 9
1 בית הלוחם 1 קמ"ג מוקדמות גביע הליגה סניורים בית הלוחם 2 בזק ערבה שב"כ ויקטור סורוקה 2 בריאות סורוקה 1
2 ברום ג' בריאות מוקדמות גביע הליגה קמ"ג סורוקה 2 בית הלוחם 1 בזק ערבה שב"כ ויקטור בית הלוחם 2 סורוקה 2
3 קמ"ג סורוקה 2 מוקדמות גביע הליגה בריאות שב"כ ויקטור ברום ג' סורוקה 1 בית הלוחם 1 בזק ערבה בית הלוחם 2
4 בריאות שב"כ ויקטור מוקדמות גביע הליגה בית הלוחם 2 סורוקה 1 סניורים ברום ג' סורוקה 1 בית הלוחם 1 בזק ערבה
5 בית הלוחם 2 סורוקה 1 מוקדמות גביע הליגה שב"כ ויקטור בית הלוחם 1 בריאות סניורים ברום ג סורוקה 1 בית הלוחם 1
6 סורוקה 2 בזק ערבה מוקדמות גביע הליגה סורוקה 1 ברום ג' בית הלוחם 2 בריאות סניורים קמ"ג ברום ג'
7 סורוקה 1 ברום ג' מוקדמות גביע הליגה בזק ערבה סניורים סורוקה 2 קמ"ג בית הלוחם 2 שב"כ ויקטור קמ"ג
8 בזק ערבה סניורים מוקדמות גביע הליגה בית הלוחם 1 קמ"ג שב"כ ויקטור סורוקה 2 קמ"ג סניורים בריאות
חופש שב"כ ויקטור בית הלוחם 1 מוקדמות גביע הליגה סורוקה 2 בריאות הנפש סורוקה 1 בית הלוחם 1 בריאות סורוקה 2 שב"כ ויקטור
חופש סניורים בית הלוחם 2 מוקדמות גביע הליגה ברום ג' בזק ערבה קמ"ג בית הלוחם 2 בזק ערבה ברום ג' סניורים
                     
                     
    חצי גמר         גמר גביע      
תאריך 28/12/2021 04/01/2022 11/01/2022 18/01/2022 25/01/2022 01/02/2022 08/02/2022 15/02/2022 22/02/2022 01/03/2022
מסלול/מחזור 10 חצי גמר גבע מחזור 11 מחזור 12 מחזור 13 מחזור 14 גמר גביע 15 16 17
1 ברום ג' חצי גמר גבע סניורים קמ"ג בית הלוחם 2 סורוקה 1 גמר גביע בזק ערבה סורוקה 2 שב"כ ויקטור
2 בריאות חצי גמר גבע קמ"ג בריאות סורוקה 2 בית הלוחם 2 גמר גביע בית הלוחם 1 שב"כ ויקטור בזק ערבה
3 סניורים חצי גמר גבע בריאות סורוקה 2 שב"כ ויקטור סורוקה 2 גמר גביע ברום ג' בית הלוחם 1 סורוקה 1
4 סורוקה 2 חצי גמר גבע בית הלוחם 2 שב"כ ויקטור סורוקה 1 בזק ערבה   סניורים סורוקה 1 ברום ג'
5 בזק ערבה חצי גמר גבע שב"כ ויקטור סורוקה 1 בית הלוחם 1 ברום ג'   בריאות ברום ג סניורים
6 שב"כ ויקטור חצי גמר גבע סורוקה 1 בזק ערבה ברום ג' בית הלוחם 1   בית הלוחם 2 סניורים בריאות
7 בית הלוחם 1 חצי גמר גבע בזק ערבה ברום ג' סניורים קמ"ג   סורוקה 2 בית הלוחם 2 קמ"ג
8 בית הלוחם 2 חצי גמר גבע בית הלוחם 1 סניורים קמ"ג בריאות   שב"כ ויקטור קמ"ג סורוקה 2
חופש סורוקה 1   סורוקה 2 בית הלוחם 1 בריאות שב"כ ויקטור   סורוקה 1 בריאות בית הלוחם 1
חופש קמ"ג   ברום ג' בית הלוחם 2 בזק ערבה סניורים   קמ"ג בזק ערבה בית הלוחם 2
                     
תאריך 08/03/2022 15/03/2022 22/03/2022 29/03/2022 05/04/2022 12/04/2022 19/04/2022 26/04/2022 03/05/2022 10/05/2022
מסלול 18 מחזור 19 מחזור 20 מחזור 21 מחזור 22 מחזור 23 מחזור 24 פסח עצמאות מחזור 25
1 בריאות בית הלוחם 1 ברום ג' קמ"ג בית הלוחם 2 סניורים סורוקה 1 פסח עצמאות בזק ערבה
2 בית הלוחם 2 ברום ג' בית הלוחם 2 בריאות סורוקה 2 קמ"ג סורוקה 2 פסח עצמאות בית הלוחם 1
3 בזק ערבה קמ"ג סניורים סורוקה 2 שב"כ ויקטור בריאות בית הלוחם 2 פסח עצמאות ברום ג'
4 בית הלוחם 1 בריאות סורוקה 2 שב"כ ויקטור סורוקה 1 בית הלוחם 2 בזק ערבה פסח עצמאות סניורים
5 סורוקה 1 בית הלוחם 2 בזק ערבה סורוקה 1 בית הלוחם 1 שב"כ ויקטור בית הלוחם 1 פסח עצמאות בריאות
6 קמ"ג סורוקה 2 שב"כ ויקטור בזק ערבה ברום ג' סורוקה 1 ברום ג' פסח עצמאות בית הלוחם 2
7 שב"כ ויקטור סורוקה 1 בית הלוחם 1 ברום ג' סניורים בזק ערבה קמ"ג פסח עצמאות סורוקה 2
8 סניורים בזק ערבה בריאות הנפש סניורים קמ"ג בית הלוחם 1 בריאות פסח עצמאות שב"כ ויקטור
חופש סורוקה 2 שב"כ ויקטור סורוקה 1 בית הלוחם 1 בריאות סורוקה 2 שב"כ ויקטור פסח עצמאות סורוקה 1
חופש ברום ג' סניורים קמ"ג בית הלוחם 2 בזק ערבה ברום ג' סניורים פסח עצמאות קמ"ג
    17/05/2022 24/05/2022 31/05/2022            
    גמר אישי גמר אישי גמר אישי            
 
 
 
 
 
אפיק פרסום בניית אתרים